Ampliació d’habitatge

El projecte executat en aquesta construcció es va centrar en ampliar l’obra ja existent amb una pulcre intervenció, cuidant fins al mínim detall. A més a més, a l’interior de l’habitatge es va procedir a la instal·lació d’un ascensor i a l’eliminació de les barreres arquitectòniques. La reforma, que es va fer preservant l’estil inicial, també va incloure la millora de la cuina.