Habitatge aïllat

Bastida en obra vista, amb totxos procedents d’una bòvila emplaçada a Castellvell del Camp, la casa compta amb un fals entramat en els dos porxos, amb la voluntat d’ennoblir la construcció. Els tancaments de tota la vivenda són de fusta, llevat de la tanca de la finca, realitzada en pedra d’aplacar i junta regular de color gris.

La construcció, de nova planta, s’ha realitzat preservant al màxim el respecte envers l’entorn natural.